Základní škola při nemocnici

Soutěž Land art

0
Aktuality Poznaňská

Koncem měsíce října se žáci I. třídy se zapojili do soutěže Land art, čili krajinné umění, kterou organizuje Český svaz ochránců přírody. Jejich úkolem bylo vytvořit z přírodního materiálu nějaké umělecké dílo. Cílem akce bylo seznámit žáky s rozmanitostí přírodních materiálů, rozvíjení fantazie a kreativity při práci s přírodninami a učit je vnímat krásu přírody.