Základní škola při nemocnici

Mgr. Zdeňka Silvestrová
Konzultace: pondělí 13:00 – 14: 30 hod
mobil: +420 724 055 832
email: zdenka.silvestrova@zsbohnice.cz

Náplň práce výchovného poradce: 

Výchovný poradce vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Plán výchovné poradkyně na školní rok 2020/2021 je k dispozici u vedení školy a výchovné poradkyně.