Základní škola při nemocnici

Mgr. Zdeňka Silvestrová
Konzultace: úterý 14:45 – 15: 45 hod
mobil: +420 724 055 832
email: zdenka.silvestrova@zsbohnice.cz

Náplň práce výchovného poradce: 

Výchovný poradce vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Plán výchovné poradkyně na školní rok 2023/2024 je k dispozici u vedení školy a výchovné poradkyně.