Základní škola při nemocnici

Zaměstnanci

Mgr. Kamila Svobodová

ředitelka

Mgr. Soňa Zingrošová

zástupce ředitelky

Mgr. Zdeňka Silvestrová

učitelka, výchovný poradce, metodik prevence

Bc. Vladislava Petrboková

učitelka

Mgr. Denisa Šináglová

učitelka

Mgr. Ivana Fuková

učitelka

Ing. Tereza Kouřimová

učitelka

Mgr. Věra Ševčíková

učitelka

Mgr. Zuzana Helceletová

učitelka

Mgr. Alena Rýdlová

učitelka

Mgr. Zoja Šindelářová

učitelka

Mgr. Lukáš Helcelet

učitel

Mgr. Anežka Laubová

asistent pedagoga, vychovatelka, učitelka

Magda Moravcová

asistent pedagoga

Adéla Hroňková

asistent pedagoga

Bc. Aneta Hottmarová

asistent pedagoga

Ing. Martina Krymlová

ekonomka

Radek Vlach

školník

Ing. Karel Vodička

ekonom

Kateřina Hofmanová

kuchařka