Základní škola při nemocnici

Mgr. Zdeňka Silvestrová
Konzultace: úterý 14: 45 – 15: 45 hod
mobil: +420 724 055 832
email: zdenka.silvestrova@zsbohnice.cz

Náplň práce školního metodika prevence:

Metodik prevence vykonává metodickou a koordinační činnost. Vypracovává a koordinuje školní preventivní program, jeho provádění ve škole. Podle aktuálních potřeb program upravuje, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho účinnost.

Poskytuje učitelům, rodičům a ostatním pracovníkům školy odborné informace z oblasti prevence rizikových jevů a informuje je o vhodných aktivitách pořádaných jinými specializovanými zařízeními.

Odborně a metodicky pomáhá učitelům odpovídajících výchovně vzdělávacích předmětů, ve kterých je možné vhodnou formou zavádět do výuky témata ze školního preventivního programu. Navrhuje vhodné odborné a metodické materiály i jiné pomůcky pro realizaci školního preventivního programu a navazujících aktivit školy.