Základní škola při nemocnici

Dne 5. 6. 2024 se budou konat volby do školské rady z řad rodičů. Účast zákonných zástupců nutná.

Složení školské rady:

PředsedaEva Rožánková
email: skolska.rada@zsbohnice.cz
ČlenovéPaedDr. Jiří Pilař, Soňa Teplá, Mgr. Ivana Fuková, Mgr. Věra Ševčíková, Martina Ullrichová

Jednací řád školské rady:

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.
Jednací řád školské rady (pdf)

Školská rada vykonává tyto působnosti:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, ve středních a navrhuje jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok
  • vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce

Zápisy: