Základní škola při nemocnici

Informace k zápisům

Z kapacitních důvodů se zápisy do 1. ročníku školního roku 2024/2025 nekonají. Žáci jsou přijímáni pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení či speciálně-pedagogického centra o zařazení do školy zřízenou dle § 16 odst. 9 školského zákona.

Zaměřujeme se na žáky, kteří pro své zdravotní či jiné obtíže nejsou schopni zvládnout běžnou základní školu s větším počtem žáků ve třídě (např. žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, s převahou vývojových poruch učení, případně se souběžnými postiženími více vadami).

Nové žáky přijímáme v průběhu celého školního roku až do naplnění kapacity.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte:

zástupkyni ředitelky školy Mgr. Soňu Zingrošovou, tel.: 775 450 732