Základní škola při nemocnici

Školní stravování

Žáci se stravují v nově rekonstruované školní výdejně. Stravování ve škole se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Jídelníček
Informace o platbě stravného pro rodiče.

Kategorie

ZŠ strávníci 7 – 10 let 35 Kč
ZŠ strávníci 11 – 14 let 39 Kč
ZŠ strávníci 15 let 40 Kč

Přihlašování strávníků
Dítě je nutno přihlásit na začátku školního roku vyplněním přihlášky ke stravování, každou změnu v průběhu školního roku je třeba nahlásit hospodářce ŠJ.

Doba výdeje jídel
Oběd 11.45 – 12.15hod.

Odhlašování strávníků
Pokud je rodiči známo, že dítě bude nepřítomno, odhlásí stravu den předem do 13.hod., pokud dítě náhle onemocní, je potřeba stravu odhlásit první den nepřítomnosti do 7.00 hod. na telefon ZŠ 233 555 114.

Platba stravného

30 Kč trvalý příkaz 700 Kč
34 Kč trvalý příkaz 780 Kč
35 Kč trvalý příkaz 800 Kč

Platba probíhá bezhotovostně trvalým příkazem – zálohově – tzn. měsíc předem, splatnost prosíme zadat do 10. dni v měsíci tak, aby na účtu byla do 15. dne v měsíci.

Dále je možno stravné uhradit složenkou na poště s uvedením částky, čísla účtu a variabilního symbolu.

Vyúčtování přeplatků stravného
Probíhá během července.

Ukončení stravného
Při ukončení docházky do ZŠ je nutno ukončit stravné u paní hospodářky.

Konzultační hodiny
středa 8.00 – 9.00 hod.

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
Martina Krátká
Email: jidelna@mspoznanska.cz, Tel: 233 555 114