Základní škola při nemocnici

My a Příroda

V školním roce 2021/2022 jsme zahájili projekt „My a Příroda“. A protože příroda je organismem, ze kterého vše pochází, je živoucí projev planety Země a my jsme její neoddělitelnou součástí. Dokáže nám dodat potřebnou energii a přináší poznání. Z jejího rozmanitého tvoření vznikly veškeré formy života, které jsou po tisíciletí součástí vývoje této krásné planety. Zvířata, rostliny, stromy, jsou sítí veškeré inteligence tvořivosti života. Zvířata nás mohou mnohému naučit a tak se tento rok budeme zabývat různými aktivitami, které s přírodou souvisejí. Budeme tvořit, pozorovat, poznávat a snažit se splynout s přírodou. Každý měsíc nás čeká něco nového a postupně se naučíme pečovat a ochraňovat Matku přírodu, která se nám bohatě odmění a stále odměňuje.

Ve školním roce 2022/2023 je do tohoto projektu zakomponován environmentálně vzdělávací program CO2 liga, na němž pracuje, průběžně po celý rok, tým spolužáků a učitelů.