Základní škola při nemocnici

Školní družina

Školní družinu vede paní vychovatelka Mgr. Anežka Laubová.

K činnosti školní družiny  využíváme třídu pro družinu a další prostory školy:

  • počítačová učebna
  • projekce
  • relaxační prostor
  • tělocvična
  • zahrada školy
  • hřiště v okolí školy

Hry, soutěže a tvoření dětí

 

Dokumenty: