Základní škola při nemocnici

Projektový den „Dýňování“

0
Aktuality Poznaňská

V pátek 21.10 2022 se v naší škole konal projektový den s halloweenskou tematikou.
Žáci si připomněli kořeny tohoto irského svátku a poznali nejrůznější formy jeho oslav po
celém světě. Po zhlédnutí krátkých videí vyplňovali pracovní listy na téma Halloween.
V další části projektového dne dostali omalovánky různých symbolů Halloweenu (netopýři,
čarodějnice, dýně, aj.). Nakonec si vyrobili lucerny z dýní (hlavní symbol tohoto svátku), které
mají o halloweenské noci stát před vchodem a svým světlem odhánět zlé duchy od vstupu do
domu.