Základní škola při nemocnici

Návštěva v knihovně

0
Nezařazené

V úterý 15. 11. 2022 se žáci sedmého ročníku naší školy vydali do Městské knihovny v Praze 8. Paní knihovnice si pro ně připravila interaktivní program na téma „Staré řecké báje a pověsti“. Žáci si připomněli některé známé i méně známé příběhy a zopakovali si i celou plejádu řeckých bohů. V průběhu programu se aktivně zapojovali nejen do diskuze, ale vyplňovali i pracovní listy k zadanému tématu. Program se všem velmi líbil. Už se těšíme na další téma, které nás čeká v adventním čase.