Základní škola při nemocnici

Návštěva knihovny

0
Aktuality Poznaňská

7. října jsme v rámci projektu „Rozvíjíme čtenářskou gramotnost“ navštívili místní pobočku Městské knihovny Praha. Čekala nás další zajímavá přednáška pro mladší i starší žáky, tentokrát zaměřená na kouzelný svět pohádek a řeckou mytologii. Žáci si hravou formou osvěžili své vědomosti z hodin literární výchovy a dějepisu a zároveň si rozšířili obzor o nové poznatky. Příjemné dopoledne ve společnosti knih uteklo jako voda a my se už těšíme na příští návštěvu.