Základní škola při nemocnici

Březnová návštěva knihovny

0
Aktuality Poznaňská

V úterý 14. 2. opět navštívili žáci sedmého ročníku knihovnu. Na programu byli tentokrát bratři Josef a Karel Čapkové. Toto setkání pojala paní lektorka poněkud netradičně – neztrácela čas opakováním známých skutečností o těchto významných osobnostech naší kultury, ale zaměřila se na méně známá fakta a zajímavosti ze života obou bratrů. V průběhu besedy pracovali žáci formou brainstormingu, kterou navíc oživily ukázky z díla Karla Čapka čtené paní lektorkou. V závěru si děti zkusily zdramatizovat i emocionálně vypjatou scénu z románu RUR.