Základní škola při nemocnici

Adaptační programy – stmelování třídních kolektivů