Základní škola při nemocnici

Voda je život

0
Aktuality Poznaňská

V úterý 13. 6. 2023 navštívili žáci I. a III. třídy naší školy Park přátelství na Proseku. Zde se pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy konala akce pod názvem „Voda je život“. Žáci si zopakovali, jaké zdroje vody využívá hlavní město. S pomocí lektorů měly děti možnost pochopit, jakým způsobem pracují čističky odpadních vod a viděly, co všechno obsahuje a jak vypadá voda před čištěním, jak se postupně zbavuje všech viditelných příměsí mechanickým čištěním a v konečné fázi se čistí chemicky. Lektorka jim také vysvětlovala, jak je důležité šetřit vodou, a děti se samy zapojily různými nápady. Na dalším stanovišti pozorovali žáci vodní organismy běžně žijící ve vodě. Pro nejmenší návštěvníky akce byla připravena i pohádka o vodě. Všechny děti dostaly malé dárky.