Základní škola při nemocnici

Projektový den s fyzikou

0
Aktuality Poznaňská

Dne 24. května jsme uspořádali projektový den zaměřený na fyzikální jevy a zákony ve školním prostředí. Na žáky čekaly zajímavé pokusy, při kterých si ověřili svou šikovnost, logické myšlení a zároveň mohli uplatnit vědomosti z hodin fyziky. V praktické části si pak vyzkoušeli různá zařízení a techniku, včetně té, se kterou se běžně nesetkají. Zaujalo je především řezání laserovým paprskem a měření radioaktivity. Na závěr se ještě s chutí projeli na elektrokoloběžce. Podle ohlasů soudíme, že hrátky s fyzikou se vydařily, a proto budeme podobné akce pořádat častěji.