Základní škola při nemocnici

Návštěva knihovny

0
Aktuality Poznaňská

V dnech 18. 4. 2023 a 21. 4. 2023 se žáci zúčastnili interaktivního programu „Dvořák v Americe“. Jak již vyplývá z názvu, tématem byly informace o životě Antonína Dvořáka a seznámení s jeho dílem s důrazem na americké období jeho života. V průběhu programu si měli žáci možnost poslechnout ukázky nejznámějších árií z Rusalky i část symfonie Z nového světa. Společně také vyluštili křížovku, ve které si osvěžili své znalosti o Dvořákovi.