Základní škola při nemocnici

Dopravní výchova

0
Aktuality Poznaňská

Ve dnech 30. 3. a 31. 3. proběhla na naší škole výuka dopravní výchovy, kterou zajišťuje Městská policie hl. m. Prahy. Jedná se o systematické vzdělávání pro žáky 1. stupně zaměřené na získávání vědomostí a návyků v oblasti bezpečného chování v silničním provozu. V květnu bude navazovat výuka na dopravním hřišti, která bude podpořena praktickou ukázkou.