Základní škola při nemocnici

Schola Pragensis 2022

0
Aktuality Poznaňská

Po dvouleté přestávce se v Kongresovém centru opět otevřely brány veletrhu pražských středních škol a učilišť. Projekt pod záštitou pražského magistrátu nabízí žákům posledních ročníků ZŠ širokou škálu zajímavých studijních a učebních oborů. I naši žáci tuto možnost využili a u jednotlivých stánků čerpali informace přímo od studujících, případně jejich pedagogů. Inspirativní pro ně byly rovněž ukázky studentských prací i možnost si některé činnosti vlastnoručně vyzkoušet. Nechyběly ani propagační materiály a předměty, které jim usnadní orientaci v oblasti středního vzdělávání, včetně volby vhodného oboru.