Základní škola při nemocnici

Opatření MHMP – Pomoc Pražanům

0
Aktuality Poznaňská

Vážení rodiče,

Magistrát hl. m. Prahy ve svém usnesení z Rady HMP č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 rozhodl o přijetí opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti formou opatření, na která lze žádat příspěvek.

Možnost prominutí úplaty za stravování.

O příspěvek lze žádat na předepsaném formuláři  za splnění stanovených podmínek pro dítě, které má trvalé bydliště na území hl. m. Prahy.

Základní podmínky pro podání žádosti jsou tyto (musí být splněna alespoň jedna z podmínek):

  • domácnost pobírá příspěvek či doplatek na bydlení
  • domácnost pobírá okamžitou dávku v hmotné nouzi
  • domácnost pobírá příspěvek na dítě
  • domácnost pobírá dávky pěstounské péče
  • domácnost čelí exekuci nebo insolvenci
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbude méně než 200 Kč na osobu a den (u samostatně žijících je to 300,- Kč na den)

Žádost lze podat pouze osobně v ZŠ Poznaňská 830/32a, Praha 8, kterou Vaše dítě navštěvuje, zástupkyni ředitelky školy Mgr. Soni Zingrošové, příp. třídní učitelce Vašeho dítěte.

Žádosti bude možné podávat vždy do 20. dne v měsíci na předepsaném, řádně vyplněném formuláři. Pro žádosti, podané v tomto termínu, začíná možnost čerpání příspěvku vždy od 1. dne následujícího měsíce.

V případě, že bude Vaší žádosti vyhověno, bude opatření platit pro celé období školního roku 2022/2023.

Před podáním žádosti si prosím pozorně přečtěte přiložené dokumenty.

Více info zde