Základní škola při nemocnici

Projektový měsíc: My a příroda

0
Aktuality Poznaňská

Měsíc květen jsme zvolili jako projektový měsíc, který byl svým tématem zaměřen na přírodu. Environmentální vzdělávání je totiž vizí naší školy. Naším cílem bylo přiblížit ho žákům a zahrnout jej do našich vyučovacích předmětů. Postupně jsme tak v jednotlivých týdnech procházeli tématy jako je život hmyzu v přírodě, význam lesa, národní parky v České republice atd. V rámci projektových dnů jsme navštívili Botanickou zahradu v Praze, skleník Fata Morgana a nedaleký les na Palírce.