Základní škola při nemocnici

Nebezpečí internetu a kyberšikana

0
Aktuality Poznaňská

Třídní kolektivy 6., 7., 8. a 9. ročníku se ve dnech 11. 4. a 12. 4. 2022 zúčastnily programu prevence rizikového chování se zaměřením na bezpečné používání internetu a kyberšikanu. Lektorky ze sdružení Elio z.s. vedly žáky rozehřívací hrou, zážitkovou pedagogikou, prací s příběhem, společnou tvorbou a zpětnou vazbou k aktivitám vedoucím k sebepoznání a poznání rizik spojených s užíváním internetu.