Základní škola při nemocnici

Vycházka do lesa

0
Aktuality Poznaňská

Naše škola navázala spolupráci s Komunitním centrem L.E.S., který pro nás připravil cyklus komentovaných vycházek pod názvem „Ve městě a přitom v lese.“

Žáci a pedagogové celé naší školy se ve středu 13. 3. 2022 zúčastnili první vycházky do nedalekého lesa na Palírce. Naším průvodcem byl pan Vladimír Janeček, který velmi působivě vyprávěl o jednotlivých stromech a hlavně o jejich významu pro náš život.

Většině žáků se akce líbila, a tudíž se těší na příští plánovanou vycházku.