Základní škola při nemocnici

Beseda s Městskou policií Praha

0
Aktuality Ústavní

Dne 1. 6. 2022 se konala pravidelná beseda s MP v rámci prevence rizikového chování žáků. Žáci se na setkání s policisty velmi těšili a aktivně se zapojili do plnění úkolů i diskuzí. V diskuzích se zaměřili se na rizika kriminálního chování žáků mimo školu – užívání drog, záškoláctví, závadové party a trávení volného času venku v nočních hodinách.