Základní škola při nemocnici

Informace pro rodiče

Při příjmu dítěte na oddělení dětské psychiatrie vyplňují a podepisují zákonní zástupci informovaný souhlas. Po dobu hospitalizace v nemocnici bude přijaté dítě žákem Základní školy při psychiatrické nemocnici Bohnice, která se nachází ve 3. patře pavilonu 28.

Do školy dětem zajistěte:

 1. Učebnice a sešity z kmenové školy
 2. Aktovku/batoh na učení
 3. Psací potřeby
 4. Sportovní obuv pro pobyt venku
 5. Papírové kapesníky

Žáky do školy vodí zdravotnický personál, ze školy je na jednotlivá oddělení odvádějí vyučující.

Ve škole mají žáci povinnost dodržovat určený řád a nastavená pravidla chování:

 1. Žáci po příchodu do školy setrvávají v určené třídě, volný pohyb po chodbě a návštěvy v ostatních třídách nejsou dovoleny.
 2. Na WC chodí žáci jen s dovolením učitele a v počtu, který určuje vyučující.
 3. Žáci bez dovolení nemanipulují s dálkovými ovladači, elektronickými přístroji, žaluziemi, vypínači.
 4. Žákům není dovoleno otvírat skříňky ve třídě, rovněž je zakázáno sahat na jakékoliv předměty, které se nacházejí na katedře.
 5. Žákům je zakázáno nosit do školy pití, jídlo, žvýkačky.
 6. Žák neničí školní majetek nebo majetek spolužáků. Škodu způsobenou vlastním zaviněním hradí zákonný zástupce.
 7. Žák nevyvolává konflikty se spolužáky, respektuje jejich názory, přispívá k přátelskému a klidnému prostředí ve třídě.
 8. Žák oznámí učiteli jakoukoliv změnu svého zdravotního stavu

Na prospěch a chování Vašeho dítěte se můžete informovat telefonicky, nebo po domluvě můžete školu navštívit osobně.

Telefon školy:   

 • 283 851 898
 • 284 016 535

O délce pobytu Vašeho dítěte v nemocnici a v naší škole rozhodují lékaři a primář oddělení.