Základní škola při nemocnici

RECYKLACE ELEKTROOODPADU

Žáci se seznámí s tříděním veškerého odpadu, bude jim vysvětleno, proč je důležité třídit odpad, jaký má dopad správné třídění a zacházení s odpady na celou planetu. Blíže se zaměříme na recyklaci elektroodpadu. Seznámíme se se základními pojmy zpracování elektroodpadu, zjistíme, které barevné kovy se získávají recyklací elektroodpadu. Zhlédneme filmy z třídících a recyklačních linek. Žáci si pročtou časopis Odpady, vyplní pracovní listy a nakonec ve společné diskusi obhájí svůj názor na třídění a recyklaci elektroodpadu a ostatních odpadů.