Základní škola při nemocnici

BESEDY S MĚSTSKOU POLICIÍ

Termíny přednášek:

14. 9. 2022

18. 1. 2023

13. 3. 2023

3. 5. 2023

Den dětí  5. 6. 2023

RECYKLACE ELEKTROOODPADU

Žáci se seznámí s tříděním veškerého odpadu, bude jim vysvětleno, proč je důležité třídit odpad, jaký má dopad správné třídění a zacházení s odpady na celou planetu. Blíže se zaměříme na recyklaci elektroodpadu. Seznámíme se se základními pojmy zpracování elektroodpadu, zjistíme, které barevné kovy se získávají recyklací elektroodpadu. Zhlédneme filmy z třídících a recyklačních linek. Žáci si pročtou časopis Odpady, vyplní pracovní listy a nakonec ve společné diskusi obhájí svůj názor na třídění a recyklaci elektroodpadu a ostatních odpadů.

 

Jak přezimují zvířata a rostliny (ptáci, jehličnany, vlci)

Žáci se seznámí, s použitím vlastivědné mapy, s výskytem zvířat a rostlin na našem území, budou jim vysvětleny zásady ochrany přírody. Blíže se seznámí i s méně známými druhy zvířat, ptáků a rostlin a naučí se je poznávat.
Po zhlédnutí videa budou následně doplňovat získané informace do pracovních listů.
V závěrečné besedě budou žáci diskutovat o celostátním projektu Ptačí hodinka ( leden 2023).