Základní škola při nemocnici

Polytechnická výuka

Naše škola se v roce 2021/2022 zapojila do vzdělávání formou tzv. Polytechnických hnízd, která vznikla ve spolupráci Hospodářské komory hl. města Prahy a Magistrátu HMP.

Výuka je realizována v DDM Spirála v Praze 8 pod vedením odborných lektorů ve dvou blocích:

  • Základy mechaniky 
  • Základy robotiky

Žáci mají možnost seznámit se zajímavou formou s prací v moderně zařízené dílně, získat nové poznatky o technice, osvojit si některé technické dovednosti a rozvíjet technické myšlení a tvořivost. Pracují s robotickými stavebnicemi, 3D tiskárnami aj. Seznamují se s dalšími technickými výukovými pomůckami, kterými naše škola zatím není vybavena.

Oba bloky polytechnické výuky, které žáci přijali s velkým nadšením, pokračují i ve školním roce 2022/2023.