Základní škola při nemocnici

Polytechnická výuka

Naše škola se zapojila do vzdělávání formou tzv. Polytechnických hnízd, která vznikla ve spolupráci Hospodářské komory hl. města Prahy a Magistrátu HMP.

Výuka bude realizována v DDM Spirála v Praze 8 pod vedením odborných lektorů ve dvou blocích:

  • Základy mechaniky 
  • Základy robotiky

Žáci budou mít možnost seznámit se zajímavou formou s prací v moderně zařízené dílně, získat nové poznatky o technice, osvojit si některé technické dovednosti a rozvíjet technické myšlení a tvořivost. Naučí se pracovat s robotickými stavebnicemi, 3D tiskárnami, aj. Dále se seznámí s dalšími technickými výukovými pomůckami, kterými naše škola zatím není vybavena.

Oba bloky polytechnické výuky navštíví v lednu všechny třídy 2. stupně se svými vyučujícími a další návštěvy Polytechnických hnízd máme již naplánované na 2. pololetí školního roku 2021/2022.