Základní škola při nemocnici

Od roku 2016 probíhá v naší škole Canisterapie. V rámci projektu do naší školy pravidelně jednou týdně dochází canisterapeutka, která provádí zooterapii se psem v I. a II. třídě během vyučování. Zoorehabilitační aktivity jsou zaměřeny na rozvoj fonematického sluchu, podporu při počítání, čtení, poznávání barev, hry a relaxaci.

Účelem návštěvy cvičitelky a vodícího psa je fyzický kontakt se zvířetem. Žáci se učí soustředěnosti a ukázněnosti při aktivních činnostech se psy, vytváří si kladný vztah a postoj ke zvířatům.

Děti tento program velmi rády a při přímém kontaktu se psem (hlazení a polohování) se vždy zklidní. Pro naši školu je canisterapie velkým a pozitivním přínosem, proto budeme v této aktivitě dále pokračovat.