Základní škola při nemocnici

V současné době je projekt pozastaven.