Základní škola při nemocnici

Preventivní program školy – stmelování třídních kolektivů

0
Aktuality Poznaňská

Ve dnech 4. 1., 5. 1., 10. 1. a 11. 1. 2023 navštívili naši školu lektoři společnosti Elio s.r.o., kteří v jednotlivých třídách prováděli preventivní aktivity sestavené na míru třídních kolektivů ke zlepšení problémových vztahů ve třídách, které narušují fungování kolektivů.

Žáci poznávali sami sebe i třídu jako celek a rozvíjeli sociální, emoční i komunikační dovednosti formou her, zážitkové pedagogiky a divadelního představení.