Základní škola při nemocnici

Exkurze do SOU Jarov

0
Aktuality Poznaňská

Ve dnech 4. 1. a 17. 1. 2023 navštívili žáci 9. a 8. ročníku Střední odborné učiliště Jarov. Výchovná poradkyně je provedla po prostorách učiliště a žáci se seznámili s nejpopulárnějšími učebními obory, na které si mohou podat přihlášky. Někteří žáci projevili o učební obory na tomto učilišti zájem.