Základní škola při nemocnici

Výrobky žáků I. třídy